Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułWłaściciel jako sprawca przestępstwa naruszenia miru domowego
Wyrok: Postanowienie SN z dnia 21.7.2011 r., I KZP 5/11
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 1
[autor:] P. Makurat,P. Petasz
Miasto: Gdańsk 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii