Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKlauzula sumienia w zawodach medycznych w świetle standardów Rady Europy
Nazwa czasopisma Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych
Numer 3 (35)
[autor:] O. Nawrot
Miasto: Warszawa 2012
Strony: 11 - 22
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa