Publikacja typu: Referaty
TytułSpór wartości w prawie ochrony dóbr kultury
Na konferencji: Konferencja Sekcji Polskiej IVR na temat: ''Teoretycznoprawne aspekty integracji europejskie'', Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa