Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułGranice wolności słowa w mediach. Konferencja Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
[autor:] T. Snarski
Miasto: Warszawa 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii