Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZadośćuczynienie w prawie cywilnym i nawiązka w prawie karnym – charakter prawny, treść, funkcja. Część II
Nazwa czasopisma Edukacja Prawnicza
Numer 1 (130)
[autor:] B. Kowalczyk,P. Petasz
Miasto: Warszawa 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Cywilnego, Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii