Publikacja typu: Referaty
TytułUwag kilka o ryzyku sportowym jako okoliczności wyłączającej kryminalną bezprawność
Na konferencji: ...I po EURO 2012! Refleksje psychologiczne i prawne
[autor:] P. Petasz
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Referat pt. "Uwag kilka o ryzyku sportowym jako okoliczności wyłączającej kryminalną bezprawność" wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji pt. "...I po EURO 2012!" Refleksje psychologiczne i prawne, Gdańsk 2012