Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułKonstytucje wolnych miast Europy w okresie międzywojennym
[w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee
[autor:] T. Maciejewski
Wydawnictwo: Kolonia Limited
Miasto: Wrocław 2010
Strony: 623-653
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa