Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułProjekty konstytucji wersalskiego Wolnego Miasta Gdańska z 14 czerwca 1922 r.
[w:] W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski. Księga dedykowana Profesorowi Marianowi Kallasowi
[autor:] T. Maciejewski
Wydawnictwo: Inter Leones
Miasto: Warszawa 2010
Strony: 537-552
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa