Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułKonstytucja Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Brema z 18 maja 1920 r.
[w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Księga II
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Białystok – Katowice 2010
Strony: 245-254
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa