Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułStatus prawny terytorium Kłajpedy w okresie międzywojennym
[w:] Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w 70 –lecie urodzin
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Katowice – Kraków 2009
Strony: 433-440
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa