Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPolska myśl administracyjna w XVI i XVII wieku
[w:] W kręgu historii i współczesności polskiego prawa. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Lublin 2008
Strony: 445-452
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa