Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułAkty nawigacyjne, ustawa o sprzedaży towarów i inne źródła angielskiego prawa handlowego w czasach późnonowożytnych
[w:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Szczecin 2006
Strony: 389-402
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa