Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułSąd Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 1944-1956
[w:] System represji stalinowskich w Polsce 1944-1956. Represje w Marynarce Wojennej
[autor:] T. Maciejewski
Wydawnictwo: IPN
Miasto: Gdańsk 2003
Strony: 90-98
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa