Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułUstrój państw skandynawskich na przestrzeni dziejów
[w:] Przez tysiąclecia, Państwo-Prawo-Jednostka. T. 1
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Katowice 2001
Strony: 63-80
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa