Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułUstrój konstytucyjny demokratycznych republik nadbałtyckich w okresie międzywojennym (Litwa, Łotwa, Estonia)
[w:] Tożsamość i partnerstwo, Studia z dziejów najbliższego sąsiedztwa
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Koszalin 2000
Strony: 109-112
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa