Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułUstawodawstwo wielkich miast pruskich
[w:] Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki, Prace dedykowane Prof. dr S. Płazie w 70-tą rocznicę urodzin
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Kraków 1999
Strony: 173-183
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa