Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułMorskie prawo karne Gdańska
[w:] W kręgu dziejów prawa karnego. Materiały II Konferencji historyków państwa i prawa (Karpacz 3-5 IX 1998)
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Wrocław 1999
Strony: 36-45
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa