Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWspółpraca THINK TANKÓW z organami administracji publicznej przy stanowieniu prawa
Nazwa czasopisma Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej, pod red. E. Olejniczak-Szałowskiej, B. Glinkowskiej, M. Kapusty, Acta Universitatis Lodziensis FOLIA OECONOMICA
Numer 270
[autor:] A. Bochentyn,J. Szlachetko
Miasto: Łódź 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego