Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKoncepcja nadzoru morskiego w zintegrowanej polityce morskiej Unii Europejskiej
Nazwa czasopisma Prawo Morskie
Numer t. XXVII
[autor:] J. Nawrot
Miasto: Gdańsk 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego