Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułEuropejski model społeczeństwa informacyjnego na tle rozwiązań światowych
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XXV
[autor:] J. Nawrot
Miasto: Gdańsk 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego