Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZnaczenie wielokulturowości dla prawa karnego
[w:] Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych
[autor:] T. Snarski
Miasto: Warszawa 2012
Strony: 249-268
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii