Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
Tytuł''Nie'' dla możliwości zestrzelenia samolotu pasażerskiego uprowadzonego przez terrorystów
Wyrok: Glosa do wyroku TK z dnia 30 września 2008 r. w spr. K 44/07
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania Nr 2
[autor:] M. Glanc-Żabiełowicz
Miasto: Gdańsk 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa