Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułRozdziały: II Zasady i normy prawa pracy (z wyjątkiem § 7 pkty XII i XIII) s. 24-41, III § 12 Międzynarodowe i europejskie źródła prawa pracy s. 80-89, X Wynagrodzenia za pracę s. 257-279, XVI Powszechna ochrona prawa pracy s. 439-469
[w:] Prawo pracy
[red:] J. Stelina
[autor:] J. Stelina,M. Tomaszewska,M. Zieleniecki, A. Rycak, M. Rycak
Miasto: Wraszawa 2013
ISBN: 978-83-255-4567-3
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy