Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułParytet lub kwota płci w prawie wyborczym – czy tylko kwestia równości?
[w:] Prawo w służbie państwu i społeczeństwu, (red.): B. Banaszak, M. Jabłoński, S. Jarosz – Żukowska
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: Uniw. Wrocławskiego
Miasto: Wrocław 2012
Strony: s. 359-371
ISBN: ISBN 978-83-229-3262-9
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych