Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułO stosowaniu niektórych instytucji procesu ustawodawczego
[w:] W służbie dobru wspólnemu, (red.): R. Balicki, M. Masternak-Kubiak
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: Sejmowe
Miasto: Warszawa 2012
Strony: s. 394-403
ISBN: ISBN 978-83-7666-164-3
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych