Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułO dwóch przykładach wątpliwości w sprawie zamierzeń legislacyjnych
[w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań, t. 3-Zagadnienia prawa konstytucyjnego, (red.): R. M. Czarny i K. Spryszak
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: Adam Marszałek
Miasto: Toruń 2012
Strony: s. 9-29
ISBN: 978-83-7780-463-6
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych