Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułAndrzej Maurycy Gwiżdż (1923-1998)
[w:] Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych, (red.): A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: Sejmowe
Miasto: Warszawa 2012
Strony: s. 151-167
ISBN: 978-83-7666-149-0
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych