Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułW sprawie ochrony danych osobowych
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze. Studia prawnoadministracyjne, (red.): T. Bąkowski, K. Żukowski
Numer XXVIII
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Gdańsk 2012
Strony: s. 337-348
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych