Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułBadanie dopuszczalności projektu ustawy w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu
Nazwa czasopisma Przegląd Sejmowy
Numer 5
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2012
Strony: s. 9-29
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych