Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia prawna
Dotyczy: przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Dla: Sejm RP
[autor:] A. Szmyt
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych