Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawne procedury planowania przestrzennego w kontekście ochrony interesu publicznego oraz interesu indywidualnego
[w:] I. Zachariasz (red.) Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Warszawa 2012
Strony: 37-60
ISBN: 978-83-264-3781-6
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego