Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułProfesor Eugeniusz Bojanowski, [w:] T. Bąkowski, K. Żukowski (red.) Studia prawno administracyjne, Księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Bojanowskiego
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze 2012
Numer t. XXVIII
[autor:] T. Bąkowski,K. Żukowski
Miasto: Gdańsk 2012
Strony: 13-24
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego