Publikacja typu: Studia i artykuły
Tytuł„Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty”, „zadania własne gminy”. „zakres działania gminy” oraz „sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym” w rozumieniu przepisów art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym, [w:] T. Bąkowski, K. Żukowski (red.) Studia prawno administracyjne, Księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Bojanowskiego
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze 2012
Numer t. XXVIII
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Gdańsk 2012
Strony: 39-47
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego