Publikacja typu: Referaty
Tytuł„Diagnoza faktycznych i prawnych uwarunkowań zmiany pranej regulacji planowania miejscowego”
Na konferencji: „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce. Diagnoza i propozycje zmian”, Trybunał Konstytucyjny, 6 grudnia 2012 r.
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego