Publikacja typu: Referaty
Tytuł„Wymogi regulacji kodeksowej”
Na konferencji: na VI posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa budowlanego, Warszawa Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 19 grudnia 2012 r.
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego