Publikacja typu: Udział w konferencjach
Tytuł„Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce. Diagnoza i propozycje zmian”, Trybunał Konstytucyjny, 6 grudnia 2012 r.
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Warszawa 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego