Publikacja typu: Udział w konferencjach
Tytuł„Źródła prawa administracyjnego a ochrona praw i wolności obywatelskich” Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 10 grudnia 2012 r.
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Warszawa 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego