Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułSąd Najwyższy Wersalskiego Wolnego Miasta Gdańska. Ustrój i kompetencje
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XXV
[red:] W. Adamczak
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Gdańsk 2011
Strony: 579-585
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa