Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUnormowanie procesu cywilnego w dawnym prawie miasta Gdańska
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XXVI
[red:]  K. Szczurek
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Gdańsk 2011
Strony: 135-160
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa