Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułSądy ławnicze miasta Gdańska na przestrzeni dziejów (XIV-1939)
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze. Księga Jubileuszowa 40-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Numer XXIV
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Gdańsk 2010
Strony: 69-79
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa