Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUstrój sądów przysięgłych w II Rzeszy, Republice Weimarskiej i Wersalskim Wolnym Mieście Gdańsku
Nazwa czasopisma Acta Universitastis Wratislaviensis No 3270, Prawo, Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego
Numer CCCXI
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Wrocław 2010
Strony: 273-282
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa