Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułSądy handlowe Gdańska na przestrzeni dziejów (od XV wieku do 1939 roku)
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze. Studia z prawa prywatnego
Numer XXI
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Gdańsk 2009
Strony: 365-378
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa