Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrzestępstwa przeciwko miastu w prawie Prus Królewskich
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze, Zagadnienia prawa karnego
Numer XX
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Gdańsk 2008
Strony: 33-46
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa