Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPolska myśl administracyjna w czasach nowożytnych (XVI-XIX w.)
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XVIII
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Gdańsk 2007
Strony: 381-410
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa