Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKonstytucjonalizm okresu Wiosny Ludów na obszarze Italii
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze. Studia z historii ustroju i prawa
Numer XV
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Gdańsk 2006
Strony: 61-72
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa