Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułBiogramy zmarłych samodzielnych pracowników nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XIV
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Gdańsk 2005
Strony: 1183-1200
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa