Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWilkierze miasta Koszalina
Nazwa czasopisma Studia Bałtyckie. Administracja
Numer Nr. 7
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Koszalin 1998
Strony: 129-150
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa