Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKierunki badań nad prawem miast pomorskich i pruskich. Uwagi nad miejskim prawe sądowym
Nazwa czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne
Numer T. 50, z. 1
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Poznań 1998
Strony: 267-277
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa