Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWilkierz gdański z czasów krzyżackich (1453-1448)
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza
Numer Nr 5
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Gdańsk-Koszalin 1998
Strony: 117-134
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa