Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułŚredniowieczne narzędzia tortur
Nazwa czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne
Numer T. 49, z. 1-2
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Poznań 1998
Strony: 241-246
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa